Webmail HETIG d.d.

Obavijest za PEV povodom COVID 19

Poštovani predstavnici etažnih vlasnika,

Vezano za epidemiološko – higijensku situaciju i preporuke, odluke i naredbe odgovarajućih državnih tijela, donesenih odluka Uprave Hetig-a d.d., a u cilju provođenja preventivnih mjera i radnji radi sprečavanja širenja virusa COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo sljedeće:

  1. Upravnik Hetig d.d. je prema dostavljenom mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da se mjere preventivne dezinfekcije imaju smatrati hitnim, a posebno u smislu odredbi Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Sl.novine FbiH 19/17 i 17/18) član 37. stav (1) i stav (2) tačka k) te Vas ovim putem obavještavamo da smo, u skladu sa članom 38. Zakona, poslali nalog pravnim licima registrovanim za ovu djelatnost, te internim nalogom Servisu, da ODMAH i HITNO provede aktivnosti čišćenja i preventivne dezinfekcije zajedničkih dijelova zgrada na upravljanju kod Hetig-a d.d.
  1. Odlukom Uprave Duštva, počevši od 20.03.2020. godine, a u cilju spriječavanja kontaminacije virusom COVID – 19, ZABRANJUJE se uposlenicima Hetig-a d.d. ulazak u stanove radi obavljanja poslova održavanja bez prethodno provedene procedure dezinfekcije prostora i udaljavanja lica – etažnih vlasnika iz prostora u kome se intervencija treba obaviti.

U narednom periodu ćemo Vas u skladu sa razvojem situacije obavještavati o daljim mjerama i aktivnostima u cilju sprečavanja, saniranja i zaštite od širenja COVID – 19.

Tražimo od Vas da, budući da ste najbolje upoznati sa situacijom među Vašim komšijama, informacije o eventualno oboljelim i osobama koje se nalaze u samoizolaciji podijelite kako sa nadležnim organima, tako i sa nama, Vašim upravnikom, putem naših uposlenika na terenskim službama.

S poštovanjem,

Original prezmite ovdje.

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS