Webmail HETIG d.d.

Obavještenje KJKP Toplane

SLUŽBA PRODAJE I NAPLATE

Broj: 0503-02/20-831-

Sarajevo, 12.10.2020. godine

NAZIV

ADRESA

71 000 SARAJEVO 

PREDMET: Projekat subvencioniranja ugradnje individualnih mjerila toplotne energije

Obavještavamo vas da je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta "Subvencioniranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo", broj:  05-11-28601/20 od 02.09.2020. godine, raspisalo  Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja KJKP "Toplane-Sarajevo" (u prilogu ovog dopisa).

Ovim putem vas pozivamo da date svoj doprinos realizaciji ovog projekta, angažovanjem predstavnika etažnih vlasnika u objektima na jednocijevnom sistemu, koji će zajedno sa našim stručnim licima pomoći zainteresiranim korisnicima za subvencioniranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije. Ujedno, vas molimo vas da kopiju Javnog poziva postavite na oglasnu tablu ili neko drugo vidno mjesto u zgradama kojim upravljate.

Za sve eventualne upite, kontakt osobe ispred Toplana su:

  • za tehnička pitanja: Sibela Džubur Sokolović, telefon broj 033 711 052
  • za korespodenciju sa kandidatima i Upravnicima: Đula Fejzić, telefon broj 033 678 305.

S poštovanjem,

 

Rukovodilac Službe

Mevledin Bećirević

Original možete preuzeti Ovdje.

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS