Webmail HETIG d.d.

Liftovi

U okviru tehničke službe za liftove društvo "Hetig" d.d. raspolaže profesionalnim kadrom koji vrši:

  • pregled postrojenja lifta i kontrolu njegova rada;

  • provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uređaja (kočnice, zahvatnog uređaja, graničnika, zabrave vrata, odbojnika....);

  • provjeru ispravnosti nosive užadi, lanaca i njihovih veza;

  • provjeru strujne izolacije, priključaka na gromobransku instalaciju;

  • čišćenje i podmazivanje dijelova dizala;

  • provjeru ispravnosti rada dizala pri vožnji i pristajanju;                             

  • provjeru pogonskih i upravljačkih uređaja lifta.

Redovno održavanje lifta se mora obaviti najmanje jedan put mjesečno.

Ako se pri pregledu lifta utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do neželjenih posljedica, lift se mora isključiti  dok se utvrđene neispravnosti ne otklone.

Lift kućica mora biti uredna i opremljena PP uređajima.

Svaki lift mora imati tehnički pregled najmanje jedan puta  godišnje.

Tehnički pregled može vršiti samo društvo sa posebnim odobrenjem koje izdaje nadležno Ministarstvo- "Tehnoinspekt" d.o.o.

Ukoliko lift, nakon izvršenog pregleda, zadovoljava kriterije za nesmetano korištenje, certificirano društvo izdaje upotrebnu dozvolu za vertikalni transport za predmetni lift.

Prijave kvarova i sve ostale informacije možete dobiti na dežurni broj: 033/768-305

Tagovi: -

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS

Održavanje i upravljanje

Baner