Webmail HETIG d.d.

O preduzeću

logo_hetig

HETIG d.d. Sarajevo je stručno društvo i certificirani Upravitelj koji izvodi sve vrste instalacija (hidro, elektro, termo i građevinsko zanatske) na stambenim objektima sa već 50-godišnjom tradicijom i uspješnim poslovanjem na izgradnji i montaži objekata i instalacija u zemlji i inostranstvu.

Ovo smo ustanju opravdati jer HETIG d.d. upošljava oko 40 radnika svih profila (inžinjera, tehničara) te VKV i KV majstora (svih specijalnosti) i ostalih radnika, koji našim partnerima i građanstvu pružaju visok nivo usluga.

Osnovna djelatnost Društva je izvođenje instalacijskih radova (hidro, elektro,termo), završni radovi u građevinarstvu i upravljanje poslovno-stambenim objektima.

Navedene aktivnosti su najznačajnije za rad Društva, mada se Društvo povremeno bavi i drugim srodnim poslovima.

 U instalacijskoj oblasti Društvo raspolaže sa oko 25 montera-instalatera u koje ubrajamo hidro, termo, elektro i instalatere na održavanju liftova. Sa navedenim kadrom se obavljaju radovi kako u domenu stambenog upraviteljstva, tako i u domenu tenderskih poslova, i to uglavnom hidro i termo. Elektro instalacijama se Društvo bavi uglavnom u oblasti stambenog upraviteljstva, a ostali poslovovi se obavljaju u okviru većih zahvata kao npr. adaptacija prostora po ponudama, adaptacija stanova i sl.

Završni radovi u građevinarstvu zauzimaju veoma značajno mjesto Društva. Posmatrano u odnosu na ukupne instalaterske radove, ova vrsta radova je po značaju odmah iza instalaterskih, a posmatrano strukovno instalaterske radove možemo izjednačiti sa termo instalacijama po značaju za Društvo. Važno je napomenuti da je Društvo, započinjanjem ovih radova u oblasti stambenog upraviteljstva, potisnulo sve kooperante tako da sve radove ove vrste izvodimo sami.

 Društvo rasplaže savremenim software-om za praćenjem uplata, troškova i može ponuditi sve potrebne informacije krajnjim korisnicima.

Održavanje i upravljanje stambenim objektima

U ovoj oblasti su spojeni gotovo svi poslovi kojima se Društvo bavi. Naime, sve instalaterske i građevinske radove izvodimo na ¨svom¨ stambenom fondu i posmatrano sa aspekta ostvarenih prihoda, prihodi koji se ostvare u domenu stambenog upraviteljstva su najznačajniji za Društvo.

Trenutno održavamo i upravljamo sa cca 500 ulaza i oko 12.000 stambenih jedinica, poslovnih i garažnih prostora. Pored navedenog društvo ima Ugovor o održavanju sa UniCredit bankom. 

Dokumentaciona osnova

- Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama («"Službene novine Kantona Sarajevo" broj 3/12 od 30. januara 2012.godine);

- Statut Društva-prečišćen tekst usvojen na sjednici održanoj 26.07.2011.godine usklađen sa Zakonom o privrednim društvima;

- Pravilnik o radu broj: 1863/06 od 21.06.2006.godine;

- Certifikat za obavljanje poslova upravitelja: Rješenje br.05/03-23-115715-2/17 od 02.02.2018.godine sa rokom važenja do 02.02.2022.godine, izdat od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Tagovi: -

O nama

Baner