Webmail HETIG d.d.

Kako do nas?

kakodonas_sHETIG d.d. - Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br. 11, 71000 Sarajevo, Novi grad

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS