Webmail HETIG d.d.

Naše prednosti

 • Potpuna transparentnost finansijskih prihoda i troškova (raspolažemo sa najmodernijim softverom za obradu podataka koji nam daje mogućnost svih pregleda u svakom trenutku)
 • Naknada Upravitelja za manipulativne troškove  je  među najnižim i iznosi 10,25 %
 • Mogućnost beskamatnog kreditiranja ulaza u iznosu 4 mjesečna zaduženja, a za namjenske radove (velike popravke liftova i krovova) osigurana kreditna sredstva kod komercijalnih banaka.
 • Najniži udio mjesečnih izdavanja za obavezne radove.
 • Obavezni radovi koji se finansiraju iz mjesečnog priliva uplata su: održavanje čistoće, održavanje liftova, provizija upravitelja, naknada povjereniku ( uz saglasnost stanara ) i  deratizacija 2x godišnje. Dok neki drugi upravitelji  izdvajaju mjesečna sredstva za: Paušal za  toplane, čišćenje dimnjaka, porez na  naknadu povjereniku, deratizacija svaki mjesec itd.


 • Održavanje higijene ulaza vlastitim snagama,sedmično čišćenje koje uključuje:metenje i  mokro čišćenje svih zajedničkih prostorija,a jedan puta godišnje  generalno čišćenje ulaza.
 • Redovna mjesečna isplata dogovorene naknade povjerenika
 • Organizovana dežurna služba 24 sata, subotom i nedjeljom i praznicima.
 • Organizovana inkasantska služba po potrebi.
 • Redovno utuživanje neplatiša.
 • Za sve veće radove uzimaju se pored naše ponude i dvije ponude drugih ponuđača.
 • Potpuna pravna pomoć kod rješavanja problema.
 • Sa našim klijentima uspostavljamo povjerenje i partnerski odnos što se može uvjeriti kod ulaza koji su već korisnici naših usluga.    
 • Odmah po vašem kontaktu, pristupili bi tehničkom pregledu i prijemu, te zaključivanju Ugovora uz preuzimanje zakonskih obaveza donesenih na nivou Kantona Sarajevo. Uz to nudimo vam pravnu i finansijsku pomoć kod promjene Upravitelja.

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS

Održavanje i upravljanje

Baner