Webmail HETIG d.d.

Vijesti i obavještenja

Važno Obavještenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS

SVIM ETAŽNIM VLASNICIMA u zgradama kolektivnog stanovanja Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je dostavilo UPOZORENJE koje nalaže:

PREDMET: U P O Z O R E NJ E

Postovani,

Članom 50. Stav (9) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/17) propisano je slijedeće: „Etažni vlasnik dužan dostaviti upravniku, lično ili putem predstavnika etažnih vlasnika, dokaz o etažnom vlasništvu, a upravnik je obavezan voditi računa  o zaštiti ličnih podataka“.

Za neizvršavanje gore navedene obaveze, članom 69. stav (1)  tačka (d) Zakona, propisan je prekršaj etažnog vlasnika.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj etažni vlasnik ako upravniku, lično ili putem predstavnika etažnih vlasnika, ne dostavi dokaz o vlasništvu.

S tim u vezi obavještavamo etažne vlasnike koji nisu dostavili svoj dokumenat o vlasništvu upravniku, da izvrše zakonom propisanu obavezu do dana 31.12.2018. godine.

U prilogu original upozorenja.

Dodatno pojašnjenje možete pročitajte ovdje.

Oglas za posao (električar, pravnik, referent)

Datum : 10.09.2018.god.

Broj : 4132/2018

Po ukazanoj potrebi, direktor Društva „Hetig“ d.d. Sarajevo je donio odluku o raspisivanju

K O N K U R S A

za popunu upražnjenih radnih mjesta

(na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca)

  1. I. Električar – 1 izvršilac

Potrebne kvalifikacije su :

  1. KV/ VK električar
  2. Vozačka dozvola „B“ kategorije,

Opis posla : održavanje elektroinstalacija zgrada, govornih uređaja (interfona) i telefonskih instalacija, rad na području Kantona Sarajevo.

  1. II. Referent u pravnoj službi – 1 izvršilac
  1. SSS društvenog smjera ili VŠS/VSS Pravni fakultet
  2. Obavezno poznavanje rada na računaru i samostalnost u radu

Opis posla : rad u pravnoj službi uključujući zastupanje u sporovima male vrijednosti, svakodnevni rad sa strankama.

  1. III. Referent upraviteljstva – 1 izvršilac

Potrebna kvalifikacija - SSS/VŠS/VSS pravnog ili društvenog smjera.

Opis posla : formiranje i održavanje baze podataka stambenog fonda na upravljanju, provođenje procedura preuzimanja objekata na upravljanje i održavanje, praćenje zakonskih propisa iz oblasti upravljanja objektima kolektivnog stanovanja, svakodnevni rad sa strankama uključujući i rad na terenu.

Svi zainteresirani kandidati svoj CV mogu dostaviti na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili putem pošte na adresu:

„Hetig“ d.d. Sarajevo

Trg međunarodnog prijateljstva br. 11

71 000   Sarajevo

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja ili do popune radnog mjesta.

„H E T I G“ d.d. Sarajevo

Alić Suad, direktor

Obavijest za PEV sa područja Općine Centar Sarajevo

Dostavljamo Vam Zaključak Općinskog vijeća koje je utvrdilo Nacrt odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama kao i sam Nacrt. 

Provođenje mjera zaštite od požara i zaštite na radu

Hetig dd Sarajevo ispoljava odgovorno ponašanje u pogledu provođenja redovne obuke svojih zaposlenika u provođenju mjera zaštite od požara i zaštite na radu, te redovno Certificira svoje zaposlenike od strane ovlaštene institucije, ovog puta od strane GRANULO-RE doo Sarajevo.

Stranica 1 od 7

Kalkulator budžeta

Hetig d.d. Sarajevo Vam poklanja kalkulator kućnog budžeta u cilju vlastite kontrole troškova.

"Savremeni pristup održavanju i upravljanju stambenim zgradama pretpostavlja aktivno učestvovanje etažnih vlasnika i angažman predstavnika etažnih vlasnika..., a posebno angažman u pravcu promjene svijesti etažnih vlasnika i podizanju nivoa kulture stanovanja." EIS